Το εργαλείο που βάζει την επιχείρηση στο internet

Essentials 150€ εφαπαξ

Facebook Instagram Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.

Google Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.

Website 250€ εφαπαξ

Facebook Instagram Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.

Google Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.

Tik Tok 800€

Facebook Instagram Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.

Google Ads

Το βασικό σας εργαλείο στο πακέτο της επιχείρησης. Απλή σχεδίαση για να παίζει σε κινητά και 5 βασικές σελίδες.